Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2015

Is there anybody out there?

Jeg hører på en spørsmål og svar-episode av podcasten Sex Nerd Sandra . Lyttere har lagt igjen spørsmål på en telefonsvarer, så vi får høre spørsmålene med deres egne stemmer. Det er mye «hvordan gjør man det», og jeg lytter med et halvt øre. Jeg er mest interessert i sexologi som psykologifag. Så, en sprakete og sart mannestemme. «Hello? Hello? Hello? (...) Am I gonna be alone?» Jeg vet ikke om det var bunnløs ensomhet eller forvirring rundt hvordan telefonsvarere virker som utløste spørsmålet, men det var uansett sårt. Smil til noen i dag.

Likestilling er mer enn å slippe å bli tvangsgiftet

Likestillingsministeren vår vil ikke gå i 8. mars-tog , og drar den gamle remsa om at de røde rødstrømpene burde være mer opptatt av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Sukk. Vi er kanskje til tider uenige om hvordan tvangsekteskap bør bekjempes, men vi er selvfølgelig alle enige om at det må det! Både den forrige og denne regjeringen satte i gang egne tiltak mot tvangsekteskap, og forhåpentligvis kommer enda fler. Det er bare det at jeg har ikke tenkt å sette meg ned og være fornøyd når ingen lenger kjønnslemlestelses eller tvangsgiftes. Jeg har ikke tenkt å være fornøyd med «den norske kulturen» bare fordi det finnes dem som har det verre. Det er fortsatt ikke likelønn her i landet. Mye av lønnsgapet skyldes at typiske kvinneyrker verdsettes lavere, og det i seg selv er et problem. Det er både hardt, belastende og veldig samfunnsnyttig å være sykepleier. Vi burde sette mer pris på det. Vi har jo lovfestet lik lønn for «likt arbeid eller arbeid av lik verdi», men det er ofte van